De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet.


Den norske kirkes gudstjenestebibliotek har følgende moduler:

Liturgisk musikk for den norske kirke. To moduler: Lit.mus 2020 og Lit.mus 2011
- Liturgisk musikk for menighet, liturg og medliturg.
- Filene ligger i to formater, ett tilpasset storskjerm og ett tilpasset utskrift.
- Samtlige liturgiske ledd (2020) er spilt inn på video. Den norske kirkes ressursbank.

Tekstbok for Den norske kirke
- Kirkeårets tekster Fra Bibelselskapets oversettelse (2011), med de tilpasninger som Kirkerådet har gjort med tanke på tekstlesning i gudstjenesten.

Den norske kirkes salmedatabase
- Inneholder alle salmene fra Norsk salmebok 2013
- Filene er tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift

Den norske kirkes salmedatabase / Nye salmer
- Nye salmer, i tillegg til de som står i Norsk salmebok 2013, legges kontinuerlig inn.
- Salmediktere, komponister og andre inviteres til å sende inn salmer.
Disse vurderes av Kirkerådet som vedtar hvilke som skal legges inn i databasen.
* Oppdatert liste over nye salmer: Pulje 1, Pulje 2.
Flere av de nye salmene er spilt inn i Ilen kirke, Trondheim ("Salmer i livet"): https://www.youtube.com/playlist?list=PLdjbDBf2h_IMqI8TkoIqRZR1HO9Qwc3zP

Den norske kirkes koralbokdatabase
- Noter med sats til alle salmer i Norsk salmebok 2013
- I databasen ligger også de bibelske salm,ene og liturgiske sangene (nr. 900-991)

Digital besifringssalmebok
- Noter med besifring til alle salmer i Norsk salmebok 2013

Hymns in English
- 95 gamle og nye salmer fra Norsk salmebok 2013 med engelsk tekst,
både originaltekster på engelsk og norske salmer oversatt til engelsk.
- Alle salmene med noter og besifring.

Eides salmedatabase (tillegsmodul)
- Dette er en ekstra modul fra Eide forlag.
- Modulen inneholder salmer og sanger som ikke står i Norsk salmebok 2013


Se mer info om produktene på menylinjen ovenfor, MODULER.

For bestilling av trykte utgaver av Den norske kirkes bøker, klikk her

Nyheter og oppdateringer

23.02.2021
Oppdatering av gudstjeneste.no
Kirkemøtet for Den norske kirke vedtok i 2019 justeringer av Ordningen for hovedgudstjenesten (2011). Justeringen gjelder både en del av de liturgiske tekstene samt den liturgiske musikken som ble vedtatt på Kirkemøtet i 2017.
Gudstjeneste.no er nå oppdatert med all den nye liturgiske musikken (2020). Den liturgiske musikken fra 2011 ligger inne i en egen modul. Gudstjenesteplanleggeren og dens innhold fra tidligere versjon av gudstjeneste.no er nå tatt bort. Når det gjelder gudstjenestens struktur og innhold viser vi til Den norske kirkes nettside, www.kirken.no/liturgi.


23.02.2021
For privatkunder
Eide forlag tilbyr nå digitale utgaver av alle moduler i Den norske kirkes gudstjenestebibliotek (gudstjeneste.no) også for privatkunder. Se nærmere informasjon på menylinjen: Abonnementsbetingelser og Priser/Bestilling.


23.02.2021
Norsk salmebok app
Norsk salmebok appLast ned appen i dag og få umiddelbar tilgang til alle salmene i Norsk salmebok med tekst, noter og innspillinger.Gode søkemuligheter på titler, salmenummer, formuleringer og ord i salmetekster.
Appen kan brukes på alle bærbare medier som telefoner og nettbrett. Den fungerer like godt på IPhone som Android.
Tilgjengelig der du kjøper apper (søk på “norsk salmebok”).
Kr 22,– (inkl. mva.) per måned.
Abonnement løper til det sies opp. Se introduksjonsvideo her.