ABONNEMENTSBETINGELSER

Hovedpunkter i avtalen:

  • Abonnement inngås for et år kalenderår.
  • Abonnement for påfølgende kalenderår må sies opp skriftlig innen den 30.11.
  • Prisen regnes ut fra størrelsen på menigheten (antall årsverk knyttet til menigheten). For private abonnenter gjelder kun en pris per år.
  • Årsabonnement forfaller 15.1 i hvert kalenderår.

Avtale for menigheter klikk her!
Avtale for private klikk her! 

Support og veiledning.
Kunder får fri support første 3 måneder etter tegning av abonnement. Etter den tid belastes kunden med kr. 200,- per påbegynt halvtime ved support eller veiledning.