Priser/bestilling

Priser og bestilling for menigheter, klikk HER!
Organisasjoner som ønsker abonnement bes kontakte Eide forlag på mail post@eideforlag.no

I abonnementet på Norsk salmebok (digitalt) er abonnement på Norsk salmebok/Nye salmer, Hymns in English og Digital besifringssalmebok inkludert.

Priser og bestilling for private, klikk HER!
Alle moduler kan også bestilles av privatkunder.