Nyheter og oppdateringe

17.03.2017
Noen av våre kunder opplever problem ved å ta ut tekst fra gudstjenste.no
Årsaken til dette er at vi benytter text-encoding UTF-8. Denne encodingen har støtte for norske, samiske og alle andre særtegn som benyttes i utenlandske tekster.
Vi testet ut en stund å benytte ISO 8859-1 i stedet. Men det byr igjen på problemer med en del andre tegn, så vi har gått tilbake igjen til UTF-8.
UTF-8 er støttet i alle nyere operativsystem og programvare. Hvis dere ikke ser de korrekt er nok årsaken at programvaren deres er en eldre versjon, eller at den ikke er satt opp til å vise UTF-8 .
Hvis dere ønsker å konvertere filene kan dette eksempelvis gjøres i Notepad++. Her velger man encoding og Convert to ANSI.
Etter teksten er konvertert skal det ikke være problemer med å vise den i programmer som ikke støtter UTF-8 direkte. Håper dette vil løse problemene for dere.
 
Litt bakgrunnsinformasjon:
http://blogg.itfag.no/tag/utf8/04.05.2016
Den norske kirkes
KORALBOKDATABASE – nå komplett!

Nå er også Norsk koralbok 2013 – bind 3, tilgjengelig digitalt. Norsk Koralbok 2013 – bind 3 inneholder satser til alle salmene 900–991 i Norsk Salmebok 2013. Denne modulen gir ingen ekstra kostnad for abonnenter på koralboken i digitalform.
Dersom menigheten ikke allerede er abonnent, finner du den
komplette koralboken bind I, II og III på www.gudstjeneste.no under Koralbokdatabasen.
Abonnement tegnes på gudstjeneste.no


22.09.2015
NÅ OGSÅ FOR PRIVATKUNDER


Eide forlag tilbyr nå digitale utgaver av Norsk koralbok og Norsk salmebok, besifringsutgave for privatkunder.
Her kan det søkes på tittel, nummer i N13, forfatter, oversetter, komponist eller arrangør. Begge utgaver har to ulike filtyper: Product Media er filer som kan transponeres og avspilles. Disse inneholder første vers på koralen/salmen. I PDF-filene hvor er all tekst satt inn i notebildet i både koralboken og besifringsutgaven. PDFene passer godt for bruk på IPad og lesebrett.
 
Vi håper at denne modulen vil være til hjelp og nytte også for privatkunder.

Pris per år inkl. mva
Norsk koralbok, digital utgave 199,-
Norsk salmebok, besifringsutgaven,digital utgave 125,-

Digitale løsninger

De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet og er innen publisering av kirkelig litteratur på Internett noe helt nytt i nordisk perspektiv.

De digitale modulene Gudstjeneste for Den norske kirke med noter, Kirkeårets tekster for Den norske kirke samt Eides Salmedatabase er helt grunnleggende for menigheter som bruker digitale fremvisninger eller agenda på papir for menighetene. Disse tre modulene vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester.

Vi håper at disse digitale løsningene, som har vært etterspurt av menighetene, vil bli godt mottatt – og vi vil i kommende år utvikle alle disse videre, slik at de på best mulig måte kan fremstå som gode arbeidsverktøy i menighetene.

For bestilling av kirkens bøker i trykket utgave klikk HER.