Moduler

DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBIBLIOTEK

Disse digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet.


  • Liturgisk musikk for den norske kirke, med noter for menigheten
    • Modulen inneholder liturgisk musikk for menighet, liturg og medliturg.
    • Filene ligger i to formater, et som er tilpasset storskjerm, og et som er tilpasset utskrift.
    • Tekstene til de liturgiske ledd finnes på bokmål og nynorsk. Menigheten velger sin faste målform i modulen, men valget kan også overstyres når det er ønskelig. Alle filer er delt opp i nynorsk eller bokmål.
    • Gudstjenestens struktur og innhold ligger på www.kirken.no/liturgi. Her finnes Ordning for hovedgudstjenesten, vedtatt av kirkerådet 2019 - MS Word og PDF.
 
  • Tekstbok for Den norske kirke
    • Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011, med de tilpasninger som er gjort av Kirkerådet i forhold til tekstlesning.
    • Her kan en velge dagens tekster direkte knyttet opp til kirkeårsdag og tekstrekke.
    • Teksten kan enkelt legges over til PowerPoint eller annet fremvisningsprogram, og kan skrives ut for tekstleser og prest.
 
  • Den norske kirkes salmedatabase
    • Inneholder alle salmene fra Norsk salmebok 2013.
    • Abonnement på denne databasen gir ubegrenset bruk av salmer i egen menighet.
    • Tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift.
    • Storskjermvisning har noter og godt lesbar tekst direkte i notebildet.
    • Papirutskrift er tilpasset A5 agenda, men bildet kan også tilpasses andre format.
    • Man kan velge mellom å vise første vers med noter og fra vers 2 med tekst, eller kun tekst helt fra første vers.
    • Salmene kan lastes ned ved planlegging slik at nettilgang ikke er nødvendig ved fremvisning.
    • Salmene en sunget inn med fullversjon og singback.
    • Før søndagens gudstjeneste (eller annet arrangement i menigheten) må salmer registreres for bruk. Slik sikres rettighetshavere royalty
    • Abonnement på Den norske kirkes salmedatabase inkluderer også abonnement på databasen med nye salmer.
    • I denne modul inngår også abonnement på Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven, og Hymns in English uten noen ekstra kostnader.
       
  • Den norske kirkes salmedatabase / Nye salmer
    • I denne salmedatabasen legges kontinuerlig inn salmer i tillegg til de som står i Norsk salmebok 2013.
    • Salmediktere, komponister og andre inviteres til å sende inn salmer. Kirkerådet vurderer disse og vedtar hvilke som skal legges inn i databasen.
    • Oppdatert liste over nye salmer: Pulje 1, Pulje 2.
    • Flere av de nye salmene er spilt inn i Ilen kirke, Trondheim ("Salmer i livet"): https://www.youtube.com/playlist?list=PLdjbDBf2h_IMqI8TkoIqRZR1HO9Qwc3zP
 
  • Digital besifringssalmebok
    • Noter med besifring til alle salmer i Norsk salmebok 2013.
    • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
    • Disse verkene kan også kjøpes enkeltvis fra www.cantando.com gjennom å søke på verkets tittel.
    • Abonnenter på Den norske kirkes salmedatabase har tilgang til denne modul uten ekstra kostand.
 
  •  Den norske kirkes koralbokdatabase
    • Noter med sats til alle salmer i Norsk salmebok 2013.
    • Databasen inneholder også Norsk koralbok, bind 3 (korsatser og satser til bibelske salmer og liturgiske sanger (900-991)
    • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
    • Koralbokdatabasen gir kirkemusikeren mulighet til å skrive ut én og én koral og på en enkel måte sette sammen en egen kjøreplan for musikken i gudstjenesten.
 
  • Hymns in English
    • 95 gamle og nye salmer fra Norsk salmebok med engelsk tekst, både originaltekster på engelsk og norske salmer oversatt til engelsk.
    • Godt verktøy for fremmedspråklige ved gudstjenester og i gudstjenester på engelsk.
    • Abonnenter på Den norske kirkes salmedatabase har tilgang til denne modul uten ekstra kostnad.
 

TILLEGGSMODUL FRA EIDE FORLAG

  • Eides salmedatabase
    • Denne salmedatabasen er en ekstra ressurs fra Eide forlag. Den inneholder noter og tekst til salmer og sanger som ikke står i Norsk salmebok 2013.
    • Database blir oppdatert og utvidet fortløpende med nye og eldre salmer og sanger. Abonnenter av denne basen blir også utfordret til å gi forlaget forslag til salmer og sanger som det er naturlig å ta inn.
    • Hver gang en salme/sang tas ut til bruk, registreres dette på en enkel måte, slik at rettighetshaveren får sin andel av bruken.
    • Salmedatabasen kan brukes så vel i gudstjenester som ved andre samlinger.

Priser baserer seg på antall gudstjenester per år og snittbesøkende ut fra Kirkerådets statistikk. For å finne ut pris for Deres menighet, velg Priser / Bestilling i toppmenyen.